Jste zde

Staatsarchiv Coburg

Archiv

Staatsarchiv Coburg
Herrngasse 11
96450 Coburg

tel.: 09561/427 07 0
fax: 09561/427 07 20

E–mail: poststelle@staco.bayern.de
vedoucí: Johannes Haslauer

Územní působnost Státního archivu Coburg zahrnuje oblast statutárního města a zemského okresu Coburg v jeho aktuálním rozsahu se všemi státními úřady a soudy, které v něm leží, i pokud jejich příslušnost přesahuje území zemského okresu (např. zemský soud, státní zastupitelství, finanční úřad, zeměměřičský úřad, pracovní úřad, živnostenský dohlížecí úřad). Historická příslušnost se vztahuje na bývalé vévodství Sasko-Coburg a jeho předchůdce (Nové panství hrabat von Henneberg, saské Ortlande ve Francích, svěřenecké území Coburg, knížectví Coburg) potažmo na Svobodný stát Coburg vzniklý v r. 1919 po rozpuštění personální unie Sasko-Coburg a Gotha až do jeho začlenění do Svobodného státu Bavorsko v r. 1920. Historický obvod sahá výrazně do prostoru jižního Durynska, zahrnuje úřad Königsberg (1879-1920 část Zemského okresu Coburg) a v období od 1816 do 1834 oblast knížectví Lichtenberg na levém břehu Rýna (dnes okresy St. Wendel/Saar a Kusel).

Stručná historie archivu

Jádro archivu tvoří listinný archiv nacházející se dříve v pevnosti, který přešel s územím z hrabat von Henneberg 1353 na rod Wettinerů. Podle přírůstků z nejvyšších úřadů sídlících v Coburgu lze stanovit fáze institucionálního posílení archivu od 16. st. do počátků 20. století, zejména v dobách samostatného knížectví, popř. vévodství Sasko-Coburg. Začátkem 19. století byl položen základní kámen k budoucí stavbě sloužící k uspořádání stavu Vévodského rodového a státního archivu, který získal od poloviny 19. století svou trvalou podobu. Rodový a státní archiv byl po rozpadu monarchie v r. 1919 nejprve předán pod označením "Coburgský zemský archiv" do správy Coburgské zemské nadaci. Po sloučení Svobodného státu Coburg se Svobodným státem Bavorsko zřídil tento v roce 1924 vedle Zemského archivu Oddělení pro státní archiválie, které podléhalo Státnímu archivu Bamberg. To se ujalo písemností deponovaných na státních úřadech, které se nedostaly do Vévodského rodinného a státního archivu. Spisy z výsosti církevní a z vykonávání církevního dohledu (Kirchenhoheit- und Aufsicht) se naproti tomu dostaly do Zemského církevního archivu v Norimberku. Poté, co Oddělení pro státní archiválie převzalo správu Coburgského Zemského archivu (1937) a všechny archivní fondy byly sloučeny, byl v r. 1939  zřízen samostatný Státní archiv Coburg. Nedostatek prostor způsobil, že byl archiv přemístěn do zbrojnice přestavěné pro potřeby archivu (1990).

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

Archivní průvodci

Minerva-Handbücher. Archive im deutschsprachigen Raum, 2. Aufl. Berlin / New York 1974, S. 177-179.

Staatsarchiv Coburg (Kurzführer der staatlichen Archive Bayerns 5), 2. Aufl. München 1991.

Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung. Im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 1995, S. 72.

Staatsarchiv Coburg (Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns, Neue Folge), München 1999.

Handbuch der bayerischen Archive, hrsg. vom Bayerischen Archivtag, München 2001, S. 24 f.

 

Inventář

FRHR. V. ANDRIAN-WERBURG, Klaus. Staatsarchiv Coburg Beständeübersicht (Bayerische Archivinventare 41), München 1982.

 

Dějiny, organizace, jednotlivé fondy

KRIEG, Thilo. Zur Geschichte des Coburger Landesarchivs. In: Archivalische Zeitschrift (AZ) 41 (1932) S. 293-296.

HEINS, Walter. Die Coburger Archive und ihre Bestände. In: Das Thüringer Fähnlein 3 (1934) S. 302-308.

HEYL, Gerhard. Das Bayerische Staatsarchiv Coburg. In: Frankenland 12 (1960) S. 72 f.

FRHR. V. ANDRIAN-WERBURG, Klaus. Archive in Coburg. In: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 1968, S. 79-126.

FRHR. V. ANDRIAN-WERBURG Miltärgeschichtliche Quellen im Staatsarchiv Coburg. In: Militärgeschichtliche Mitteilungen 2 (1973) S. 147-151.

FRHR. V. ANDRIAN-WERBURG Klaus. Der Bestand Geistliche Untergerichte im Staatsarchiv Coburg. In: Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern (MAB) 20 (1974) S. 38-40.

HAMBRECHT, Rainer. Die kursächsischen Rechnungsbücher im Staatsarchiv Coburg und ihr Quellenwert für die Person Lukas Cranachs d. Älteren. In: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 32 (1987) S. 53-96.

HAMBRECHT, Rainer. Ohne Festakt und Lorbeerbäume. Vor 50 Jahren wurde das Staatsarchiv Coburg selbständig. In: Neue Presse v. 29.9.1989, S. 20.

HAMBRECHT, Rainer. Staatsarchiv Coburg umgezogen. In: Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns 34 (1990) S. 5 f.

RUMSCHÖTTEL, Hermann. Einweihung des Staatsarchivs Coburg im sanierten Zeughaus. In: Ebd. 35 (1991) S. 1 f.

HAMBRECHT, Rainer. Das Staatsarchiv in neuen Räumen. In: Bewahren und Umgestalten. Walter Jaroschka zum 60. Geburtstag (MAB, Sonderheft 9), München 1992, S. 74-84.

HAMBRECHT, Rainer. Archivalien zur Geschichte Südthüringens im Staatsarchiv Coburg. In: Schatzkammer zwischen Rennsteig und Rhön. 70 Jahre Thüringisches Staatsarchiv Meiningen 1923 bis 1993 (Schriften des Thüringischen Staatsarchivs Meiningen 1), Zella-Mehlis / Meiningen 1993, S. 125-142.

HAMBRECHT, Rainer. Kulmbachische und bambergische Archivalien im Staatsarchiv Coburg zu den kriegerischen Verwicklungen des Markgrafen Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach. In: AZ 80 (Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburtstag), 1997, S. 125-138.

HAMBRECHT, Rainer. Bibliothek des Staatsarchivs Coburg. In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Bd. 11: Bayern A-H, hrsg. v. Eberhard Dünninger, Hildesheim u.a. 1997, S. 207f.

NÖTH, Stefan.  Krieg und Streit dezimierten die Bestände. Behördendokumente aus acht Jahrhunderten lagern im Staatsarchiv. In: Coburger Kulturhandbuch, S. 40-42, 2001.

NÖTH, Stefan. Die Überlieferung zur Coburger Theatergeschichte im Staatsarchiv Coburg. In: Jürgen Erdmann (Hrsg.), Ein Theater feiert, Coburg 2002, S. 87-96.

NÖTH, Stefan. Das Staatsarchiv Coburg im ehemaligen Zeughaus in Coburg. In: Frankenland, Heft 2, 2003, S.97-99.

 

Výstavní katalogy

Coburgs Weg nach Bayern. Ausstellung des Bayerischen Staatsarchivs Coburg zur 50. Wiederkehr des Anschlußjahres 1920, von Klaus Frhrn. v. Andrian-Werburg (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns 4), Kallmünz 1970.

FRHR. V. ADRIAN-WERBUNG, Klaus. Die Anfänge der Wettiner in Franken. Urkunden aus dem Staatsarchiv Coburg, Coburg 1979.

"Nicht durch Krieg, Kauf oder Erbschaft". Ausstellung des Staatsarchivs Coburg anläßlich der 75. Wiederkehr der Vereinigung Coburgs mit Bayern am 1. Juli 1920, von Rainer Hambrecht (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns 34), München 1995.

HAMBRECHT, Rainer. Die Henneberger im Coburger Land (Kleine Ausstellungen des Staatsarchivs Coburg 1), Coburg 1996.

STRAUß, Johann. Bürger des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha (Kleine Ausstellungen des Staatsarchivs Coburg 2), Coburg 1999.

"He found Coburg 'deadly dull'." Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha (1844-1900), von U.J. Wandel und Stefan Nöth (Staatliche Archive Bayerns - Kleine Ausstellungen 17), München 2000.

Die Bildung der Herzogtümer Sachsen-Coburg und Gotha 1826, von Stefan Nöth (Staatliche Archive Bayerns - Kleine Ausstellungen 18), München 2001.

NÖTH, Stefan. Das Herzoglich sächsische Hoftheater in Coburg 1827 - 1918. Ansichten und Pläne, Coburg 2002.