Jste zde

Staatsarchiv Amberg

Archiv

Staatsarchiv Amberg
Archivstr. 3
92224 Amberg

tel.: 09621/307270
fax: 09621/307288

E–mail: poststelle@staam.bayern.de

vedení: paní dr. Maria Rita Sagstetter

Státní archiv Amberg je státním úřadem pro veškeré odborné otázky týkající se archivnictví ve vládním obvodě Oberpfalz/Horní Falc. Správní území ve své současné rozloze tvoří vládní okres Horní Falc, zřízený v r. 1837 a pozměněný územní reformou z r. 1972, spolu se svými předchůdci, tj. okresy ležícími od r. 1808 v dnešní Horní Falci („Flusskreise“). Příslušnost státního archivu s historickými písemnostmi z doby Staré Říše se vztahuje na knížectví Horní Falc včetně zde ležících klášterů, dále na lankrabství Leuchtenberg, knížectví Falc-Sulzbach, několik panství podřízených bezprostředně císaři, a dále na falcko-neuburgské úřady, panství a dvorní marky ležící v severní župě.

Stručná historie archivu

Státní archiv Amberg vznikl z archivu a registratur Ambergského vládního úřadu knížectví Horní Falc. V r. 1436 je poprvé zmíněn archiv Ambergské kanceláře. Asi od r. 1570 přísluší vedení archivu a registratury vládnímu registrátorovi, počínaje 17. stoletím vládnímu archiváři. Označení „vládní archiv“ je pro listinný archiv a vládní registraturu běžné od 18. století.

Značné zvýšení pravomocí přinesla od roku 1650 správní subordinace wittelsbašského lankrabství Leuchtenberg a knížectví Falc-Sulzbach v roce 1791, které spadalo pod vládu v Ambergu.

Vytvořením „provincie Horní Falc“ z knížectví Horní Falc a Falc-Sulzbach a dále z lankrabství Leuchtenberg se v roce 1799 stal Ambergský vládní archiv „Zemským archivem“ této provincie, který, označován posléze jako „královský bavorský Zemský archiv Horní Falce“, existoval až do r. 1812.

Po reorganizaci bavorských archivů v roce 1812 byl hornofalcký Zemský archiv zařazen do nižší třídy jako archivní konservatorium a byl podřízen Všeobecnému Říšskému archivu v Mnichově. V letech 1820 až 1837 byl už jen depozitní registraturou řezenské krajské vlády. V roce 1841 byl opětovně zřízen jako archivní konservatorium a v r. 1875 přejmenován stejně jako všechny bavorské oblastní archivy na „Královský krajský archiv“. Pevně stanovenou příslušnost i pro historické fondy získal archiv (od r. 1921 „Bavorský státní archiv Amberg“, od r. 1970 „Státní archiv Amberg“) v rámci provenienčního uspořádání fondů, které bylo prováděno v celém Bavorsku od r. 1974.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

Archivní průvodci

MINERVA-Handbücher, Archive im deutschsprachigen Raum, 2. Aufl. Berlin-New York 1974, S. 22-27.

Staatsarchiv Amberg (Kurzführer der staatlichen Archive Bayerns 3), 1979.

Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung. Im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 1995, S. 70.

Handbuch der bayerischen Archive, hrsg. vom Bayerischen Archivtag, München 2001, S. 15-18.

Staatsarchiv Amberg (Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns, Neue Folge), München 2003.

 

Inventáře

Bayerische Archivinventare, hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns:

Bd. 18: Schloßarchiv Sandersdorf, bearb. von Wilhelm Volkert, München 1962.

Bd. 37: Die handgezeichneten Karten im Bayerischen Hauptstaatsarchiv sowie in den Staatsarchiven Amberg und Neuburg a. d. Donau bis 1650, bearb. von Edgar Krausen, Neustadt a. d. Aisch 1973 (Lagerorte durch Abgaben des Bayerischen Hauptstaatsarchivs an das Staatsarchiv Amberg teilweise überholt).

 

Dějiny, organizace a struktura fondů

STRIEDINGER, Ivo. Das neue Kreisarchiv in Amberg. In: Archivalische Zeitschrift (AZ) 18 (1911) S. 233–258.

JAROSCHKA, Walter. Reichsarchivar Franz Joseph von Samet (1758–1828). In: Archive. Geschichte – Bestände – Technik. Festgabe für Bernhard Zittel (Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern [MAB], Sonderheft 8), Kallmünz 1972, S. 1–27.

STURM, Heribert. Die Sicherung des Oberpfälzer Landesarchivs im Dreißigjährigen Krieg. In: AZ 66 (1972) S. 21–32.

STURM, Heribert. Ein Staatsarchiv stellt sich vor. In: Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns Nr. 5 (1973) S. 2–4.

JAROSCHKA, Walter. Die Archive der Fürstentümer Pfalz-Neuburg und Pfalz-Sulzbach. In: MAB 21 (1975) S. 8–31.

JAROSCHKA,Walter . Das Staatsarchiv Amberg als Landesarchiv der Oberpfalz. In: Konrad Ackermann / Georg Girisch (Hrsg.), Gustl Lang. Leben für die Heimat (1989) S. 96–108.

AMBRONN, Karl-Otto. Archiv, Registratur, Kanzlei. Beobachtungen zur Frühgeschichte des oberpfälzischen Regierungsarchivs im 15. und 16. Jahrhundert. In: Hermann Rumschöttel / Erich Stahleder (Hrsg.), Bewahren und Umgestalten. Aus der Arbeit der Staatlichen Archive Bayerns. Walter Jaroschka zum 60. Geburtstag (MAB, Sonderheft 9), München 1992, S. 3–14.

JAROSCHKA, Walter.  Zen­tralisierung und Dezen­tra­li­sierung im bayerischen Archivwesen. Voraussetzungen und Ergebnisse der Beständebereinigung. In: Hermann Bannasch (Hrsg.), Beständebildung, Beständeabgrenzung, Beständebereinigung. Verhandlungen des 51. Südwestdeutschen Archivtags am 11. Mai 1991 in Augsburg (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Serie A Landesarchivdirektion 3), Stuttgart 1993, S. 37–51.

AMBRONN, Karl-Otto. Das Staatsarchiv Amberg. Das regionale Staatsarchiv für den Regierungsbezirk Oberpfalz. In: Schönere Heimat Jg. 84 (1995) S. 93–94.

AMBRONN, Karl-Otto. Oberpfälzische Archivalien aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv jetzt im Staatsarchiv Amberg. In: Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns Nr. 39 (1995) S. 1–2.

AMBRONN, Karl-Otto. Die Archive und Registraturen der Amberger Regierungsbehörde von den Anfängen des Fürstentums der Oberen Pfalz im Jahre 1329 bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. In: Hans-Jürgen Becker (Hrsg.), Der Pfälzer Löwe in Bayern. Zur Geschichte der Oberpfalz (Schriftenreihe der Universität Regensburg 24), Regensburg 1997, S. 78–101.

LIESS, Albrecht. Geschichte der archivischen Beständebereinigung in Bayern. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 61 (1998) S. 123–145.

STOIBER, Erwin. Die Landesregierungs-, Hofkammer-, und Archivbibliothek Amberg - die gemeinsamen Wurzeln der Provinzialbibliothek (heute Staatliche Bibliothek Amberg) und der Amtsbücherei des Staatsarchivs Amberg. Ein Beitrag zur Amberg Bibliotheksgeschichte, In: QVI AMAT SAPIENTIAM. Festschrift für Walter Lipp zum 70. Geburtstag, hrsg. von Franz Meier und Tobias Rössler, Kallmünz 2008, S. 281-287.

 

Využívání a jednotlivé fondy

WEINBERG, M. Die auf die Juden bezüglichen Akten des Kgl. bayerischen Kreisarchivs der Oberpfalz in Amberg, Leipzig 1912.

BAMLER, Friedrich.  Vohenstraußer Archivalien im Staatsarchiv Amberg. In: Archiv für Sippenforschung 5 (1928) S. 21–24, 52–54.

VÖLKL, Georg. Das älteste Leuchtenberger Lehenbuch. In: Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg 96 (1955) S. 277–404.

STURM, Heribert. Archivalien über Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen im Staatsarchiv Amberg. In: Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum 2 (1961) S. 125–152.

Kommunalarchive als Depots in bayerischen Staatsarchiven. In: MAB 18 (1972) S. 1–42, hier: S. 2–4.

SCHNELBÖGL, Fritz. Das „Böhmische Salbüchlein“ Kaiser Karls IV. über die nördliche Oberpfalz 1366/68. In: Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 27, München-Wien 1973.

SEITZ, Reinhard H. Der Bestand „Oberpfälzer Kirchenakten“ im Staatsarchiv Amberg. In: MAB 20 (1974) S. 34–38.

FUCHS, Achim. Quellen zur Geschichte der Arbeiterbewegung im Staatsarchiv Amberg. In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung Jg. 11 Heft 3 (1975) S. 353–364.

FUCHS, Achim. Quellen zur Militärgeschichte im Staatsarchiv Amberg. In: Militärgeschichtliche Mitteilungen 2 (1975) S. 109–115.

AMBRONN, Karl-Otto.  Geschichte der Plansammlung des Staatsarchivs Amberg. In: Achim Fuchs, Die Oberpfalz in alten Ansichten (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns 23), München 1988, S. 7–29.

BOBERACH, Heinz u.a. (Bearb.), Inventar archivalischer Quellen des NS-Staates. Die Überlieferung von Behörden und Einrichtungen des Reichs, der Länder und der NSDAP. Teil 1: Reichszentralbehörden, regionale Behörden und wissenschaftliche Hochschulen für die zehn westdeutschen Länder sowie Berlin, München u.a. 1991.

FRITSCH, Rudolf. Staatsarchiv Amberg. In: Barbara Dölemeyer (Hrsg.), Repertorium ungedruckter Quellen zur Rechtsprechung. Deutschland 1800–1945 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte 9.1), Frankfurt am Main 1995, S. 497–509.

AMBRONN, Karl-Otto.  Archivalische Quellen zur Geschichte Steflings vom Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert. In: Julius Schmatz (Hrsg.), 1000 Jahre Stefling 996–1996, 1996, S. 107–122.

AMBRONN, Karl-Otto – STOIBER, Erwin. Amtsbücherei des Staatsarchivs [Amberg]. In: Eberhard Dünninger (Hrsg.), Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Bd. 11: Bayern A–H, Hildesheim u.a. 1997, S. 24–26.

SCHILLING, Lothar – SCHUCK, Gerhard (Hrsg.). Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit, Bd. 3.1: Wittelsbachische Territorien (Kurpfalz, Bayern, Pfalz-Neuburg, Pfalz-Sulzbach, Jülich-Berg, Pfalz-Zweibrücken), Frankfurt am Main 1999.

SAGSTETTER, Maria Rita. Archivalien zur Amberger Geschichte im Staatsarchiv Amberg. In: Johannes Laschinger (Hrsg.), Archivische Schätze. Aus 975 Jahren Amberger Geschichte. Katalog zur gemeinsamen Ausstellung von Stadt- und Staatsarchiv Amberg vom 19.04 bis 31.05.2009 (Beiträge zur Geschichte und Kultur der Stadt Amberg, Bd. 4), Amberg 2009, S. 20-26.

 SAGSTETTER, Maria Rita. Archivalien zur Geschichte von Münchshofen im Staatsarchiv Amberg. In: 800 Jahre Münchshofen. Geschichte eines Dorfes, Teublitz 2013, S. 33-39.

 

Výstavní katalogy

Kataloge zu Ausstellungen des Staatsarchivs erscheinen in der Reihe „Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns“, hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns:

Die Oberpfalz wird bayerisch. Die Jahre 1621 bis 1628 in Amberg und der Oberpfalz. Ausstellung des Staatsarchivs Amberg in Verbindung mit der Stadt Amberg und dem Bezirk Oberpfalz, von Karl-Otto Ambronn und Achim Fuchs (Nr. 10), Amberg 1978.

Amberg 1034–1984. Aus tausend Jahren Stadtgeschichte. Ausstellung des Staatsarchivs Amberg und der Stadt Amberg in den Rathaussälen zu Amberg aus Anlaß der 950-Jahrfeier der Stadt Amberg, von Karl-Otto Ambronn, Achim Fuchs u.a. (Nr. 18), Amberg 1984.

Die Oberpfalz in alten Ansichten. Eine Ausstellung handgezeichneter Karten des Staatsarchivs Amberg, von Achim Fuchs (Nr. 23), München 1988.

Das Fürstentum der Oberen Pfalz. Ein wittelsbachisches Territorium im Alten Reich, von Karl-Otto Ambronn und Maria Rita Sagstetter (Nr. 46), München 2004.

In der Reihe „Staatliche Archive Bayerns – Kleine Ausstellungen“

als Nr. 20: Vom mittelalterlichen Briefgewölbe zum modernen Staatsarchiv. Eine Ausstellung zur Geschichte des Staatsarchivs Amberg, von Karl-Otto Ambronn und Rudolf Fritsch, München 2003.

als Nr. 33: "Der ganze Bau... eine Zierde für Amberg". 100 Jahre Archivgebäude des Staatsarchivs Amberg 1910-2010, von Maria Rita Sagstetter, München 2010.

In der Reihe „Schriftenreihe des Stadtmuseums und Stadtarchivs Sulzbach-Rosenberg“

als Bd. 22: „Die Mitten im Winter grünende Pfaltz“. 350 Jahre Wittelsbacher Fürstentum Pfalz-Sulzbach. Aufsatzteil und Katalog zur Sonderausstellung des Stadtmuseums Sulzbach-Rosenberg und des Staatsarchivs Amberg, Sulzbach-Rosenberg 2006.