Chybová zpráva

Warning: Invalid argument supplied for foreach() ve funkci search_api_solr_similar_words_search_api_views_query_alter() (řádek: 671 v souboru /var/www/eu/portafontium/testovaci/sites/all/modules/search_api_solr_similar_words/search_api_solr_similar_words.module).

Bavarica

Nadpisseřadit sestupně Místo Datace Obsah / Regest
MZAB, E 4, inv. č. 141
 • Regensburg
1476
Jan, opat benediktinský u svatého Jakuba v Řezně, ověřuje opis výsad řádu augustiniánského.
MZAB, E 4, inv. č. 1460
 • Brno (Brünn)
 • Männersstadt
1834
Linecký biskup nabízí brněnským augustiniánům, aby obsadili klášter v bavorském Männersstadtu.
MZAB, E 4, inv. č. 609
 • Brno (Brünn)
 • Bayern (Bavorsko)
1674
Generál řádu Mikuláš Oliva splnomocňuje prel. Adeodata Draodenského k vizitaci provincie bavorské.
MZAB, E 6, inv. č. 1310
 • Rajhrad (Grossraigern)
 • Weihenstephan
1730–1733
Opis korespondence benediktina Bedřicha (Grundtmanna) s benediktinem v bavorském Weihenstephanu...
MZAB, E 6, inv. č. 1721
 • Metten
1852–1853
Korespondence opata Šlosara s opatem Řehořem Schererem z Mettenu.
MZAB, E 6, inv. č. 1918
 • Augsburg
1836
Zpráva rajhradského benediktina Benedikta Richtera opatu Viktoru Šlosarovi o cestě přes Švýcarsko,...
MZAB, E 6, inv. č. 1919
 • Augsburg
1835–1853
Dopisy a zprávy rajhradského benediktina Benedikta Richtera v době působení jako rektor katolického...
MZAB, E 6, inv. č. 1922
 • Bayern (Bavorsko)
 • Rajhrad (Grossraigern)
1837
Referáty o učebnicích na gymnáziích a latinských školách v bavorském království (podíl rajhradského...
MZAB, E 6, inv. č. 1923
 • Augsburg
1837–1843
Plakáty hudebních večírků konaných na počest jmenin dr. Josefa Ahornera, vládního rady a krajského...
MZAB, E 6, inv. č. 2749
 • Ottobeuren
1689–1694
Vídeň, 23. března 1689: Císař Leopold potvrzuje (benediktinskému) klášteru v Ottobeurenu inserované...
MZAB, E 6, inv. č. 2750
 • Niederalteich
polovina 18. století
Opisy tří listin pro benediktinský klášter v Dolním Alteichu (král Jindřich r.1040, císař Konrád r....
MZAB, E 6, inv. č. 2752
 • Bayern (Bavorsko)
 • Rajhrad (Grossraigern)
1686
Právní memoriál k posvátné kongregaci o zřízení zvláštní bavorské benediktinské kongregace. Opis...
MZAB, E 6, inv. č. 2754
 • Kempten
[1750]
Privilegia udělená papeži benediktinskému opatství v Kemptenu v mohučské diecézi v letech 1728-1749...
MZAB, E 6, inv. č. 2757
 • Bayern (Bavorsko)
 • Konstanz
 • Melk
 • Göttweig
[1750]
Přehled listin a pramenů k bavorským dějinám z let 1232-1568. Přehled pramenů pro dějiny Bavorska v...
MZAB, E 6, inv. č. 2934
 • Passau
 • Bayern (Bavorsko)
 • Lorch
1720–1721
Historie Bernarda Kremsmünsterského nejprve arcibiskupů v Lorchu a v Pasově, pak bavorských vévodů...
MZAB, E 6, inv. č. 3249
 • Bayern (Bavorsko)
1601–1664
Formulářová sbírka bavorského původu.
MZAB, E 6, inv. č. 3298
 • St. Florian
 • Kremsmünster
 • Wilhering
 • Spital am Pyhrn
 • Mariazell
 • Lambach
 • Gleink
 • Heiligenkreuz
 • Tyrnstein
1701–1710
Poznámky a soupisy rukopisů rozličných knihoven v Rakousku a v Bavorsku (Lambach, Gleink, St....
MZAB, E 6, inv. č. 615
 • Eichstätt
 • Schönau
1747-03-24
Místři řemesla zámečníků, malých i velkých hodinářů a puškařů města Eichstätt vydávájí Melchioru...
MZAB, E 6, inv. č. 716
 • Bayern (Bavorsko)
 • München
1867
Tisk "Statuta congregationis Bavaricae ordinis s.Benedicti sub titulo SS. Angelorum Custodum…...
MZAB, E 6, inv. č. 772
 • Rajhrad (Grossraigern)
 • Břevnov (Breunau)
 • Bayern (Bavorsko)
1710
Probošt Antonius Pirmus vyvrací u regentky Magdaleny Eleonory tvrzení, že by jeho předchůdce chtěl...
MZAB, G 10, inv. č. 1045
 • Neuburg am Inn
1608–1609
Účet pokut a správních poplatků hrabství Neuburg na Innu.
MZAB, G 10, inv. č. 1145
 • Bayern (Bavorsko)
 • Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
[1801-1900]
Deník událostí ve Velkém Meziříčí během průchodu francouzských a bavorských vojsk od r. 1805
MZAB, G 10, inv. č. 1241
 • Schönsee
 • Schlattein
 • Hallerstein
 • Reichenstein
 • Simmelsdorf
[1749-1759]
Opisy listin týkajících se lén České koruny v Německu z let 1529 - 1749.
MZAB, G 10, inv. č. 1295
 • München
[1870-1880]
Beda Dudík: Regesta listin z různých knihoven (mimojiné Mnichov) z let 1276 - 1308.
MZAB, G 10, inv. č. 188/1
 • Bayern (Bavorsko)
 • Slezsko (Schlesien)
 • Čechy (Böhmen)
 • Morava (Mähren)
 • Meissen
1810
Opisy privilegií inzerovaných do pergamenového kodexu z r. 1547 v archivu desk Království českého...
MZAB, G 10, inv. č. 262
 • Augsburg
1547–1548
Akta říšského sněmu v Augsburgu.
MZAB, G 10, inv. č. 265
 • Augsburg
1557–1569
Akta říšského sněmu v Augsburgu a dokumenty k německé reformaci.
MZAB, G 10, inv. č. 361
 • Dinkelsbühl
[1401-1500]
Traktát Mikuláše z Dinkelsbühlu Decem precepta
MZAB, G 10, inv. č. 542
 • Ingolstadt
1654–1655
Šlechtický památník Kašpara Gepfhartla z Ingolstadtu.
MZAB, G 12, inv. č. 200
 • Bayern (Bavorsko)
 • Erlangen
1807–1816
Cerronis J. P. gelehrter Briefwechsel oder Original-Zuschriften an ihn und zum Theil an seinen...
MZAB, G 12, inv. č. 226
 • Augsburg
 • Hochkirchen
1758
Diarium canoniae Gradicensis de anno 1758 - p. 139-142 tisk augšpurského tiskaře Jana Ondřeje...
MZAB, G 12, inv. č. 420
 • Augsburg
1752–1757
Originalbriefe über Kunstsachen in Mähren II. - součástí rukopisu je: 17 dopisů a tisků Společnosti...
MZAB, G 125, signatura D 104
 • Passau
1355
odlitek pečeti oficiála pasovského kostela Oldřicha
MZAB, G 125, signatura D 219
 • Regensburg
1629
odlitek pečeti kolegiátní kapituly v Řezně
MZAB, G 125, signatura M 16
 • Straubing
1689
odlitek pečeti města Straubing
MZAB, G 125, signatura S 277
 • Regensburg
1390
odlitek pečeti řezeňského měšťana Jana Ingolstetera
MZAB, G 125, signatura S 278
 • Regensburg
1390
odlitek pečeti řezeňského měšťana Konráda Duernsteinera
MZAB, G 126, inv. č. 147
 • Wasserburg
s. d.
Wasserburg - veduta
MZAB, G 126, inv. č. 250
 • Bayern (Bavorsko)
s. d.
Albert, vévoda bavorský - rytina
MZAB, G 126, inv. č. 327
 • Bayern (Bavorsko)
 • Köln
s. d.
Ferdinand, vévoda bavorský a kurfiřt kolínský - rytina

Stránky