Chybová zpráva

Warning: Invalid argument supplied for foreach() ve funkci search_api_solr_similar_words_search_api_views_query_alter() (řádek: 671 v souboru /var/www/eu/portafontium/testovaci/sites/all/modules/search_api_solr_similar_words/search_api_solr_similar_words.module).

Bavarica

Nadpis Místo Dataceseřadit sestupně Obsah / Regest
SOkA Jindřichův Hradec, DÚ NB - ST, inv. č. 164
 • Augsburg
(1789) 1793
Sebrané spisy naší doby k obraně náboženství a pravdy, 13. díl s poznámkami. Marchetti, Johann:...
SOkA Jindřichův Hradec, DÚ NB - ST, inv. č. 165
 • Augsburg
(1789) 1793
Sebrané spisy naší doby k obraně náboženství a pravdy, 2. díl s poznámkami. Marchetti, Johann:...
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3468
 • Waldsassen
(1165-1487)
Waldsassen. Privilegia
NA Praha, AČK, inv. č. 3
 • Basel (Basilej)
 • Floss
1212-09-26
1212, září 26, Basilej. Císař Friedrich II. zapisuje Přemyslu I. Floss a jiné zámky.
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 136
 • Augsburg
s. d.
Poselství na říšský sněm v Augsburgu
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 139
 • Augsburg
s. d.
Výklad augsburských artikul
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 712
s. d.
Abecední rejstřík k markraběcím bavorským spisům A – K
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 713
s. d.
Abecední rejstřík k markraběcím bavorským spisům L – Z
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 714
s. d.
Seznam fasciklů k markraběcím bavorským spisům, fasc. 4 – 59
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 715
s. d.
Seznam fasciklů k markraběcím bavorským spisům, fasc. 60 – 99
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 716
s. d.
Elench k markraběcím bavorským spisům
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 737
 • Cheb (Eger)
 • Waldsassen
s. d.
Cheb – klášter Waldsassen, neshody; elench ke spisům
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 2708
 • Marktredwitz
s. d.
Redwitz. Trh, obchod a doprava
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 2710
 • Marktredwitz
s. d.
Redwitz. Lenní záležitoati, léno Nothaftů
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 2711
 • Marktredwitz
s. d.
Redwitz. Lenní záležitoati, léno Sparnecků
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 2759
 • Marktredwitz
s. d.
Redwitz se odděluje od Chebska
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3334
s. d.
Beilstein
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3388
s. d.
Mariahilf viz Fuchsmühl
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3467
 • Waldsassen
 • Neualbenreuth
 • Cheb (Eger)
s. d.
Zpráva města Chebu králi Jiřímu o uplatňujících nárocích kláštera ve Waldsassenu na statcích...
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3513
 • Walthurn
s. d.
Walthurn. Seznam stájí
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3819
 • Wendelstein
s. d.
Wendelstein. Soudce Georg Zeiner
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 4088
 • Waldsassen
s. d.
Acta manualia královského advokáta Scherera ve Waldsassenu ve věci Lorenze Müllera proti Alžbětě...
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 931
s. d.
Lenní protokol Sparnecků
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. Fas 319
s. d.
Pozemkový majetek města Chebu v Bavorsku
NA Praha, ŘKř, inv. č. 25
 • Stadlau
 • Russbach
 • Leobendorf
 • Roma (Rom, Řím)
 • Waldkirchen
1243-09-09
Děkan z Stadlau, farář z Russbachu a farář z Leobendorfu rozhodují spor mezi Jindřichem, farářem z...
NA Praha, ŘP, inv. č. 6
 • Würzburg
 • Jihlava (Iglau)
1256-03-31
[I]ringus, biskup würzburský, uděluje 40 dní odpustků všem, kdo přispějí almužnami farnímu kostelu...
NA Praha, ŘKř, inv. č. 56
 • Eichstätt
nach 1256-06-10
Albert, děkan v Eichstättu, vydává svědectví o zázracích, které se staly po přenesení ostatků...
NA Praha, ŘKř, inv. č. 58
 • Regensburg
 • Cheb (Eger)
1256-10-17
Albert, biskup řezenský, dává špitálu Panny Marie v Chebu desátky z jeho nových polí.
NA Praha, ŘKř, inv. č. 63
 • Regensburg
 • Cheb (Eger)
1262–1277
Lev, biskup řezenský, nařizuje duchovenstvu své diecéze, aby napomenulo církevní censurou škůdce,...
SOkA České Budějovice, AM ČB, knihy 1 až 7
 • Bayern
 • Passau
(1265) 1567-1787
Knihy opisů privilegií; obsahují opisy panovnických privilegií, mj. na obchod solí a trasy...
NA Praha, AČK, inv. č. 18
 • Wien
 • Freising
1270-02-02
1270, únor 2, Vídeň. Frísinský biskup Konrád uděluje Přemyslu II. léna kostela freisinského.
NA Praha, ŘKř, inv. č. 73
 • Regensburg
 • Cheb (Eger)
 • Praha (Prag)
1271-09-14
Lev, biskup řezenský, inkorpuje špitál v Chebu na naléhání krále českého Přemysla Otakara II. a se...
NA Praha, AZK, inv. č. 2059
 • Chotěšov
 • Domažlice (Taus)
1274-03-16
Jindřich, falckrabě rýnský a vévoda bavorský, povoluje chotěšovskému klášteru dovážet sůl beze...
NA Praha, AČK, inv. č. 21
 • Germersheim
 • Mainbernheim
1282-02-09
1282, únor 9, Germersheim. Římský král Rudolf I. souhlasí se zástavou Mainbernheimu Bertholdovi...
NA Praha, ŘKř, inv. č. 88
 • Venezia
 • Salzburg
 • Praha (Prag)
 • Olomouc
 • Eichstätt
 • Bamberg
 • Mainz
[1283]-08-03
Aliron de Riccardis, kanovník kostela sv. Martina v Benátkách, papežem ustanovený výběrčí desátků...
NA Praha, AČK, inv. č. 26
 • Nürberg
 • Mainbernheim
1285-02-03
1285, únor 3, Norimberk. Římský král Rudolf I. dovoluje Leopoldovi z Nortenberku vyplatit...
NA Praha, AZK, inv. č. 2070
 • Chotěšov
 • Domažlice (Taus)
1290-05-24
Otto, falckrabě rýnský a vévoda bavorský, potvrzuje inzerovanou listinu svého otce Jindřicha z 16.3...
SOA Praha, RAV, inv. č. 329
 • Mitteleschenbach
1292–1714
Spisy o vyšetřování případu cizoložství ve městě Mitteleschenbach (Ehebruchs und Fornications Acta)
SOA Litoměřice, RA Thun, Děčín, signatura II-1
 • Mering
1298-04-10
Georg von Schwangau prodává svému zeti Witmarovi von Schroffenstein za 30 marek vinici na Scheringu...
NA Praha, ŘKř, inv. č. 106
 • Kynšperk nad Ohří (Königsberg an der Eger)
 • Praha (Prag)
 • Waldsassen
1298-01-30
Řehoř, biskup pražský, uvádí pomocí světské moci ke kostelu Panny Marie v Kynšperku /nad Ohří/...

Stránky