Sie sind hier

"Řadov" - 1937 - VI

Identifikátory

Laufzeit
1930

Vertikale Reiter

Ort: 
Kraslice?? (Graslitz)
Enthält

Řadov - 1937 - VI, skupinová fotografie

Bemerkung: 
na zadní straně podpisy účastníků