Místo: Halže
Datace: 1979–1985
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Příloha ke kronice mateřské školy

 
   
/ 0
Některé snímky nebudou zobrazeny / Some images are not displayed / Einige Bilder werden nicht angezeigt 1985