Místo: Roma (Řím, Rom) [Itálie]
Datace: 05.01.1782
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina fary Jindřichovice č. 10

 
   
/ 0