Místo: Roma (Řím, Rom) [Itálie]
Datace: 18.04.1752
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina fary Jindřichovice č. 6

 
   
/ 0