Místo: Roma (Řím, Rom)
Datace: 28.04.1722
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina fary Jindřichovice č. 2

 
   
/ 0