Datace: 22.05.1669
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina města Kraslice č. 14

 
   
/ 0