Datace: 20. 2. 1640
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina města Velhartice L3

 
   
/ 0