Místo: Sušice (Schüttenhofen)
Datace: 23. 2. 1703
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina města Sušice L5

 
   
/ 0