Místo: Bukovník (Bukownick, Bukownik) [okres Klatovy], Mačice (...
Datace: 1796-1822 Datace popisovaného obsahu: 1795–1822
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha dlužních úpisů

 
   
/ 0