Místo: Domaslavičky (Deutsch Thomaschlag) [zaniklá ves na...
Datace: (1804-) 1805-1859
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0