Místo: Blížejov (Blisowa) [okres Domažlice], Nahošice (Nahoschitz...
Datace: 1826-1879
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0