Místo: Boříkovy (Bořikau, Borzikau)
Datace: (1797-) 1803-1832
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0