Místo: Chamutice (Chamutitz), Světlá (Swietla, Zwieslau, Zwislau)
Datace: 1831-1850 (-1879)
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0