Místo: Lískovec (Haselberg, Deutschhütte) [zaniklá ves na...
Datace: 1801-1847
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0