Místo: Bezděkov (Bezdiekau) [část obce Švihov, okres Klatovy],...
Datace: 1770
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Soupis poddaných

 
   
/ 0