Místo: Borovy (Borow, Borhofen), Červené Poříčí (Roth-Poritschau...
Datace: 1622-1717
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0