Listina města Kladruby L16

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
23
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
13. 8. 1584

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
2 pečeti (opat, konvent) přivěšené na pergamenových proužcích
Obsah
Regest: 

Ondřej, opat kláštera kladrubského, Bartoloměj, převor, Jan, podpřevor a konvent kláštera kladrubského snižují městu Kladruby po smrti bývalého opata Josefa Vrona z Dorndorfu a Biskupova roční berni na 50 kop grošů míšeňských.

Literatura: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Haas Antonín, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji od roku 1526, MZK VI, 1968, s. 306-336
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Místo: 
  • Kladruby (Kladrau)
Poloha f: 
POINT (0 0)