Listina města Kladruby L9

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
23
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
10. 1. 1462

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
pečeť města přivěšena na pergamenovém proužku
Obsah
Regest: 

Jakub Wethonis, Ondřej Tichi, Bárta syn Martiessionis, Jan Hrozni a Michael, měšťané kladrubští, kupují od opata a konventu kláštera kladrubského dvůr Brdec.

Literatura: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Místo: