Sie sind hier

Urkunde der Stadt Kraslice Nr. 8

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
22.03.1634

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť města Lokte, jež byla přivěšena na pergamenovém proužku, je odtržena
Enthält
Regest: 

Purkmistr a rada města Lokte vidimují městu Kraslicím listiny Karla IV., Vladislava II. a Jiřího z Poděbrad.

Ort: 
  • Loket (Elbogen)
Poloha f: 
POINT (0 0)