Sie sind hier

Urkunde der Stadt Kraslice Nr. 3

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
08.11.1599

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť města Lokte, jež byla přivěšena na pergamenovém proužku, je odtržena
Enthält
Regest: 

Purkmistr a rada města Lokte vidimují městu Kraslicím listinu Maxmiliána II. pro Jiřího ze Schöburgu ze dne 5.8.1575.

Ort: 
  • Loket (Elbogen)
Poloha f: 
POINT (0 0)