Listina města Sušice L15-3

Identifikátory

Datace
Datace: 
16. 2. 1668

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
pečeť chybí
Obsah
Regest: 

Císař Leopold I. vrací Sušickým patronátní právo odňaté jim Ferdinandem II. (opis z 18. stol.; srov. rovněž ev. č. L 18, včetně sdělení královských úřadů arcibiskupské konsistoři ze 17. 8. 1668 a potvrzení opisu arcibiskupského sekretáře z 28. 7. 1710)

Poznámka: 
Opis opisu z 28. 7. 1710 z Knih fundací pražské arcibiskupské konsistoře (samostatné opisy vlepené uměle do sešitu s lepenkovými deskami, celkem 15 listů: opisy listin z r. 1547, 1651, 1668 a 1722)
Místo: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (16.371 48.212)