Listina města Sušice L11-4

Identifikátory

Datace
Datace: 
26. 2. 1513

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
pečeť chybí
Obsah
Regest: 

Vladislav Jagellonský uděluje Břetislavu Švihovskému z Rýzmberka a na Rabí, hofmistru krále Ludvíka Jagellonského, platy na vesnicích, které drží sušičtí měšťané, totiž na Štěchovicích, Dobršíně, Malé i Velké Chmelné, Kadešicích a Podmoklech, zvláště platy ke Kašperku. Pokud by Sušičtí žádné platy z vesnic neplatili, mají vesnice a poddané postoupit Břetislavu Švihovskému. Král bude moci poddané vyplatit zpět do vlastní držby. Zastavit je jinému může až poté, co vyplatí Kašperk (opis ze 16.–17. stol.)

Poznámka: 
Opis ze 16.-17. stol. Na jednom dvojlistě s indorzátem "Majestátové staří" opis listin z r. 1454, 1472, 1487 a 1515
Místo: 
  • Buda (Budín, Ofen, Aquincum, Budín, ?????)
Poloha f: 
POINT (19.05 47.493)