Listina města Sušice L11-3

Identifikátory

Datace
Datace: 
4. 2. 1487

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
pečeť chybí
Obsah
Regest: 

Vladislav Jagellonský postupuje purkmistru, konšelům a obci města Sušice dědičnou rychtu v Sušici. Musejí z ní platit ročně 130 kop gr. čes. Bohuslavu ze Švamberka, zástavnímu držiteli hradu Kašperku a jeho potomkům, dokud budou mít Kašperk v zástavě. Až bude Kašperk králem vyplacen, bude mít král zájem se opět uvázat v držení sušické rychty a Sušičtí nebudou muset královské komoře platit zmiňovaný plat, pouze starší tzv. hromniční sumu. Dále Vladislav potvrzuje Sušickým plat ve vsi Prostřední Krušec a dvůr s platem v Podmoklech, na které nemají listiny. Dále dodatečně povoluje vybudování rybníka Sušickými ve vsi Kadešice i to, že zaplatili náhradu všem, kterým co rybníkem zatopili. Rovněž povoluje Sušickým zastavit ves Štěchovice, popř. i jiné vsi, ovšem žádná z nich nesmí být odtržena od majetku města (opis ze 16.–17. stol.)

Poznámka: 
Opis ze 16.-17. stol. Na jednom dvojlistě s indorzátem "Majestátové staří" opis listin z r. 1454, 1472, 1487 a 1513. Srov. listinu z r. 1487 v L13
Místo: 
  • Kutná Hora (Kuttenberg)
Poloha f: 
POINT (15.268112 49.948656)