Amtsbücher

Archiv Titel Ort Laufzeit Enthält / Regest Digitaldaten
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Domažličky (Domažlycžky)
 • Měcholupy (Miecholupy)
 • Petrovičky (Petrowicžky)
 • Třebíšov (Tržebissow)
 • Újezdec (Augezdecz)
zápisy do roku 1723
Kniha gruntowni do které se Wssechny Grunty Poddanych Lidi wpisugi, Tež komu Czo Platiti patržj, wsse wepsano se nagde, s pržipogenim Aurokůw, Tež Popsani Lydi poddanych Od Letha Panie 1659 až do Letha 1709

Měcholupy, statek. Pozemkoknižní...

 >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Dalovice (Tallwitz)
 • Všeborovice (Schobrowitz)
 • Vysoká (Hohen Dorff)
1672
Grundt: und Urbar? Buech Deß Guteß Tallwitz... Ao 1672

Dalovice, statek. Soupis poddaných,...

 >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Nejdek (Markt Neudek)
1669–1787
Marck Neudek Urbarii und Ambts Contrackt buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Bernov (Bernau)
1669–1783
Bernauer Urbarii unndt Ambts-Contrackt buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Tisová (Eibenberg)
1669–1788
Eybenberger Urbarii undt Ambts Contrackth buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Vysoká Štola (Hohenstollen)
1671–1780
Hooen Stollner Urbarii und Ambts Contracth buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Lužec (Kammersgrün, Cammersgrün)
1676–1780
Cammersgrün Urbarii undt Ambts Contracth buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Lesík (Mühlberg, Mülberg)
1670–1780
Mülberger Urbarii unndt Ambts Contracth buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Poušť (Oed, Oedt)
1669–1767
Oedter Urbarii und Ambts Contracth buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Rudné (Trinkseifen, Drinckseuffn)
1669–1787
Drinckseuffner Urbarii unndt Ambts Contracth buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Suchá (Thierbach, Türbach)
1673–1755
Türbächer Urbarii unndt Ambts Contracth buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Oldřichov (Ullersgrün, Ullersloh)
1681–1780
Ullersloher Urbarii unndt Ambts Contracth buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Fojtov (Voitsgrün, Voitzgrün)
1670–1787
Voitzgrüner Urbarii unndt Ambts Contracth buch  >
Plzeň Urbar und Grundbuch
 • Arnoltov (Arnitzgrün, Arnetzgrün)
1660–1808
Vrbarium Was dem Adelichen Ritter Gutt Arnetzgrün, die darzu gehörige Vnterthanen…schuldig sind, Grund Buech: Welcher gestalt die zu dem Adelichen Ritter Gut Arnetzgrün, behörige Erb Vnterthanen…schuldig sind  >
Sokolov Verbotsbuch und Vormerksbuch
 • Loket (Elbogen)
1799–1836
Stadt Elbogner Verbots- und Vormerksbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Verbotsbuch und Vormerksbuch
 • Tatrovice (Dotterwies)
 • Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
 • Loučky (Grünlas)
 • Hory (Horn)
 • Jenišov (Janessen)
 • Mírová (Münchhof, Mnichov)
 • Nové Sedlo (Neusattl)
 • Božičany (Poschetzau)
 • Počerny (Putschirn)
 • Tašovice (Taschwitz)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
1834–1849
Dorfschaftliches Verbots- und Vormerksbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Verbotsbuch und Vormerksbuch
 • Loket (Elbogen)
1836–1847
Stadt Elbogner Verbots- und Vormerksbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Verbotsbuch und Vormerksbuch
 • Loket (Elbogen)
1847–1870
Stadt Elbogner Verbots- und Vormerksbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Verbotsbuch und Vormerksbuch
 • Alberov (Albernhof)
 • Staré Sedlo (Altsattl)
 • Vřesová (Doglasgrün)
 • Tatrovice (Dotterwies)
 • Loket (Elbogen)
 • Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
 • Křemenitá (Griesbach)
 • Loučky (Grünlas)
 • Dvory (Höfen)
 • Hory (Horn)
 • Podhoří (Hunschgrün, Honiggrün)
 • Chodov (Chodau)
 • Jimlíkov (Imlikau, Imligau)
 • Jenišov (Janessen)
 • Jalový dvůr (Kaltenhof)
 • Mezihorská (Kührberg)
 • Lipnice (Littmitz)
 • Mírová (Münchhof, Mnichov)
 • Nadlesí (Nallesgrün)
 • Nové Sedlo (Neusattl)
 • Božičany (Poschetzau)
 • Počerny (Putschirn)
 • Rozmyšl (Roßmeisl, Rozmyšl)
 • Černava (Schwarzenbach)
 • Spomyšl (Sponsl)
 • Tašovice (Taschwitz)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
1825–1834
Dorfschaftliches Verbots- und Vormerksbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Verbotsbuch und Vormerksbuch
 • Loket (Elbogen)
1765–1812
Stadt Elbogner Verbots- und Vormerksbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Verbotsbuch und Vormerksbuch
 • Alberov (Albernhof)
 • Vřesová (Doglasgrün)
 • Tatrovice (Dotterwies)
 • Loket (Elbogen)
 • Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
 • Křemenitá (Griesbach)
 • Loučky (Grünlas)
 • Dvory (Höfen)
 • Hory (Horn)
 • Chodov (Chodau)
 • Jimlíkov (Imlikau, Imligau)
 • Jenišov (Janessen)
 • Mezihorská (Kührberg)
 • Lipnice (Littmitz)
 • Mírová (Münchhof, Mnichov)
 • Nové Sedlo (Neusattl)
 • Smolnice (Pechgrün)
 • Božičany (Poschetzau)
 • Počerny (Putschirn)
 • Černava (Schwarzenbach)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
1788–1825
Dorfschaftliches Verbots- und Vormerksbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Verpachtungsbuch
 • Vřesová (Doglasgrün)
 • Loket (Elbogen)
 • Loučky (Grünlas)
 • Hory (Horn)
 • Chodov (Chodau)
 • Mezihorská (Kührberg)
 • Lipnice (Littmitz)
 • Nadlesí (Nallesgrün)
 • Nové Chalupy (Neuhäuser)
 • Počerny (Putschirn)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
 • Cihelny (Zügelhütten)
1762–1850
Dorfschaftliches Grundverpachtungsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Verpachtungskontraktenbuch
 • Loket (Elbogen)
1763–1858
Verpachtungskontraktenbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Rokycany Vertragsbuch
 • Augsburg (krfr. Stadt)
 • Dobřany (Dobrzan, Wiesengrund)
 • Hořovice
 • Lobzy (Lobs)
 • Mýto (Mauth)
 • Plzeň (Pilsen)
 • Praha (Prag)
 • Radnice (Radnitz)
 • Rokycany (Rokitzan)
 • Senomaty
 • Žatec
 • Žebrák
1567-1644, 1752
Liber contractus A. 1602, recte 1567

Zápis o revizi knihy z roku 1752,...

 >
Rokycany Vertragsbuch
 • Merklín (Merklin)
 • Plzeň (Pilsen)
 • Praha
 • Rokycany (Rokitzan)
1571–1652
Kniha smluvní citronově kropená

Na konci knihy nejprve novější...

 >
Rokycany Vertragsbuch
 • Rokycany (Rokitzan)
1664–1764
Kniha smluvní královského města Rokycan založená v létu Páně 1684 2. Januari sub syndicatu Joannis Mathiae Eysl  >
Sokolov Vertragsbuch und Vergleichsbuch
 • Loket (Elbogen)
1780–1857
Stadt Elbogner Vertrags- und Vergleichsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Vertragsbuch und Vergleichsbuch
 • Alberov (Albernhof)
 • Tatrovice (Dotterwies)
 • Loučky (Grünlas)
 • Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
 • Hory (Horn)
 • Chodov (Chodau)
 • Jimlíkov (Imlikau, Imligau)
 • Jalový dvůr (Kaltenhof)
 • Mezihorská (Kührberg)
 • Mírová (Münchhof, Mnichov)
 • Nadlesí (Nallesgrün)
 • Nové Sedlo (Neusattl)
 • Božičany (Poschetzau)
 • Počerny (Putschirn)
 • Rozmyšl (Roßmeisl, Rozmyšl)
 • Spomyšl (Sponsl)
 • Stemeisl (Stemmeissl)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
1788–1868
Vertrags- und Vergleichsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Zessionsbuch
 • Loket (Elbogen)
1820–1836
Städtisches Cessionsbuch

Zápisy chronologicky, dodatky do...

 >
Sokolov Zessionsbuch
 • Loket (Elbogen)
1836–1871
Städtisches Cessionsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Zessionsbuch
 • Staré Sedlo (Altsattl)
 • Vřesová (Doglasgrün)
 • Tatrovice (Dotterwies)
 • Loket (Elbogen)
 • Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
 • Křemenitá (Griesbach)
 • Loučky (Grünlas)
 • Dvory (Höfen)
 • Chodov (Chodau)
 • Jimlíkov (Imlikau, Imligau)
 • Jenišov (Janessen)
 • Jalový dvůr (Kaltenhof)
 • Kobelec (Kofl)
 • Lipnice (Littmitz)
 • Mírová (Münchhof, Mnichov)
 • Nadlesí (Nallesgrün)
 • Nové Chalupy (Neuhäuser)
 • Nové Sedlo (Neusattl)
 • Božičany (Poschetzau)
 • Počerny (Putschirn)
 • Rozmyšl (Roßmeisl, Rozmyšl)
 • Černava (Schwarzenbach)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
 • Údolí (Zech, Cecha)
1788–1871
Dorfschaftliches Zessionsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov Zessionsbuch
 • Loket (Elbogen)
1785–1818
Stadt Elbogner Cessionsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >

Seiten