Aš - okresní úřad 01

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Aš - okresní úřad
Ort: 
Aš (Asch)
Enthält
Enthält: 

Od fol. 304 provedena nová paginace matriky navazující na paginaci původní (včetně indexu k ohláškám sňatků); původně byly záznamy ohlášek sňatků paginovány (str. 1 - 303), následující matriční zápisy byly foliovány (fol. 1 - 92, většina z nich však nepopsána)
Zápisy sňatků osob bez vyznání pro pol. okr. Aš z l. 1878 - 1901 = fol. 1 - 2 ( str. 307 - 311 )
Zápisy narození dětí osob bez vyznání pro pol. okr. Aš z l. 1894 - 1904 = fol. 90 ( str. 312 - 313 )
Zápisy úmrtí osob bez vyznání pro pol. okr. Aš z l. 1900 - 1918 = fol. 92 ( str. 314 )
Index (pro l. 1869 - 1892) se vztahuje pouze k ohláškám sňatků; A - Z = str. 315 - 353

Společný titulní list matriky oddaných, narozených a zemřelých bez vyznání (s uvedením stran)= fol. 304

Vlepený výnos z 25. 9. 1903, týkající se platnosti manželství uzavřeného mezi osobou bez vyznání a osobou věřící před orgánem OÚ = fol. 305 - 306

Náhodným porovnáním bylo zjištěno, že některé zápisy sňatků, příslušné k ohláškám, se nalézají v běžných evangelických matrikách pro Aš; na str. 1 - 303 jde o knihu ohlášek vedenou OÚ pro případy, kdy nebylo možné provést ohlášky v kostele; viz zákon č. 45/1868 RGBl., č. 60/1868 RGBl. a dále zákon č. 51/1870 RGBl.( týkající se vedení rejstříků narozených, oddaných a zemřelých osob bez vyznání)
Ohlášky sňatku pro Aš a obvod pol. okresu Aš = fol. 1 - 303