Nr. 1   ›  
Ort: Dlouhý Újezd (Langendörflas)
Laufzeit: 1869
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1869 Dlouhý Újezd (Langendörflas)

 
   
/ 0