Nr. 1   ›  
Místo: Biřkov - Zderaz (Birschkau, Biřkau - Zderas, Zdaras ves,...
Datace: 1869
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1869 Biřkov - Zderaz (Birschkau, Biřkau - Zderas, Zdaras ves, Zdaras)

 
   
/ 0