Nr. 1   ›  
Místo: Doubravice (Německá Doubravice, Deutsch Doubrawitz)
Datace: 1910
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1910 Doubravice (Německá Doubravice, Deutsch Doubrawitz)

 
   
/ 0