Místo: Doubravice (Německá Doubravice, Deutsch Doubrawitz)
Datace: 1890
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1890 Doubravice (Německá Doubravice, Deutsch Doubrawitz), Nr. 8

 
   
/ 0