Nr. 1   ›  
Místo: Doubravka (Dobraken)
Datace: 1921
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1921 Doubravka (Dobraken)

 
   
/ 0