Nr. 1   ›  
Ort: Brnířov (Premirschen)
Laufzeit: 1921
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1921 Brnířov (Premirschen)

 
   
/ 0