Nr. 1   ›  
Místo: Hyršov - Chalupy (Hirschau - Friedrichsthal)
Datace: 1900
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1900 Hyršov - Chalupy (Hirschau - Friedrichsthal)

 
   
/ 0