Místo: Něšov (Neschowa), Skupeč (Skupsch), Málkovice (Malkowicz)
Datace: 1652
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Urbář a pozemková kniha

 
   
/ 0