Jste zde

Census 1910 - soudní okres Rokycany (Gerichtsbezirk Rokycany)

    1857 - 1890 - 1900 - 1910 - 1921
  • soudní okres Rokycany (Gerichtsbezirk Rokitzan)
Osek (135 domů, souhrn)
Rokycany - město (161 domů, souhrn)
Rokycany - Plzeňské předměstí (104 domů, souhrn)
Rokycany - Pražské předměstí (134 domů, souhrn)
Skomelno (souhrn)
Vitinka (45 domů, souhrn)
Vranov (107 domů, souhrn)
Rokitzan - Pilsner Vorstadt (104 Häuser, Sammelbogen)
Rokitzan - Prager Vorstadt (134 Häuser, Sammelbogen)
Rokitzan - Stadt (161 Häuser, Sammelbogen)
Skomelno (Sammelbogen)
Wittinka (45 Häuser, Sammelbogen)
Wosek, Vosek (135 Häuser, Sammelbogen)
Wranov (107 Häuser, Sammelbogen)