Jste zde

Census 1921 - soudní okres Přeštice (Gerichtsbezirk Přeštice)

Biřkov (35 domů, souhrn)
Biřkov - Zderaz (7 domů)
Bolkov (38 domů, souhrn)
Borovy (58 domů, souhrn)
Buková (83 domů, souhrn)
Čelákovy (51 domů, souhrn)
Červené Poříčí (71 domů, souhrn)
Dnešice (117 domů, souhrn)
Dolce (62 domů, souhrn)
Dolní Lukavice (143 domů, souhrn)
Háje (27 domů, souhrn)
Horní Lukavice (99 domů, souhrn)
Horšice (80 domů, souhrn)
Chlumčany (162 domů, souhrn)
Ježovy (52 domů, souhrn)
Jíno (18 domů, souhrn)
Jíno - Tyrol (24 domů)
Kaliště (28 domů, souhrn)
Kámen (20 domů, souhrn)
Kbel (48 domů, souhrn)
Kbelnice (32 domů, souhrn)
Kbel - Nová ves (45 domů)
Kloušov (43 domů, souhrn)
Kloušov - Lhota (27 domů)
Knihy (16 domů, souhrn)
Krasavce (31 domů, souhrn)
Křenice (50 domů, souhrn)
Kucíny (46 domů, souhrn)
Letiny (78 domů, souhrn)
Libákovice (47 domů, souhrn)
Lišice (89 domů, souhrn)
Lužany (73 domů, souhrn)
Lužany - Dlouhá Louka (35 domů)
Malinec (39 domů, souhrn)
Malinec - Mečkov (15 domů)
Merklín (256 domů, souhrn)
Nedanice (36 domů, souhrn)
Nedaničky (24 domů, souhrn)
Nezdice Dolní (31 domů, souhrn)
Nezdice Horní (40 domů, souhrn)
Oplot (97 domů, souhrn)
Osek (33 domů, souhrn)
Otěšice (69 domů, souhrn)
Plevňov (19 domů, souhrn)
Přeštice (455 domů, souhrn)
Přetín (37 domů, souhrn)
Přetín - Výšov (9 domů)
Příchovice (85 domů, souhrn)
Ptenín (77 domů, souhrn)
Ptenín - Hora (21 domů)
Ptenín - Újezdec (30 domů)
Radkovice (48 domů, souhrn)
Roupov (99 domů, souhrn)
Roupov - Horušany (30 domů)
Řenče (63 domů, souhrn)
Skočice (102 domů, souhrn)
Snopoušovy (41 domů, souhrn)
Soběkury (78 domů, souhrn)
Soběkury - Horušany (2 domy)
Soběkury - Petrovice (21 domů)
Strýčkovice (77 domů, souhrn)
Strýčkovice - Háje (5 domů)
Třebýcina (36 domů, souhrn)
Třebýcina - Hráz (17 domů)
Třebýcinka (35 domů, souhrn)
Třebýcinka - Bezděkov (8 domů)
Týniště (27 domů, souhrn)
Týniště - Luh (4 domy)
Újezd (45 domů, souhrn)
Vlčí (54 domů, souhrn)
Vlčí - Lužanská Nová Ves (7 domů)
Vodokrty (48 domů, souhrn)
Vřeskovice (86 domů, souhrn)
Vřeskovice - Mstice (5 domů)
Zálesí (28 domů, souhrn)
Zelené (32 domů, souhrn)
Zelené - Zelená Hora (6 domů)
Zemětice (64 domů, souhrn)
Zemětice - Chalupy (33 domů)
Žerovice (94 domů, souhrn)
Adalbertsdorf, Vojtěšice, Vojtěšic, Votěšice (69 Häuser, Sammelbogen)
Amplatz,Oplat, Oploto (97 Häuser, Sammelbogen)
Aujezd, Aujest (45 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau (35 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau - Zderas, Zdaras ves, Zdaras (7 Häuser)
Buchen (83 Häuser, Sammelbogen)
Dneschitz, Dneschiz, Dnešic (117 Häuser, Sammelbogen)
Dolzen, Dolcen (62 Häuser, Sammelbogen)
Gross Nedanitz, Velké Nedanice, Ves Velký Nedanice (36 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín (36 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Damm, Hráz ves (17 Häuser)
Hag (27 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves (86 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves - Mistitz, Mstic ves (5 Häuser)
Heiden, Borow, Borov, Borové (58 Häuser, Sammelbogen)
Horschitz, Horšic, Horčice (80 Häuser, Sammelbogen)
Chlumcan, Klumtschan, Chlumčan (162 Häuser, Sammelbogen)
Jeschow, Ježov (52 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino (18 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino - Tyrol, Wes Tyrol (24 Häuser)
Kalischt, Kališť (28 Häuser, Sammelbogen)
Kbell (48 Häuser, Sammelbogen)
Kbell - Neudorf (45 Häuser)
Kbellnitz, Chbelnic, Chbelnice (32 Häuser, Sammelbogen)
Kiebitz (16 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau (43 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau -Elhotten (27 Häuser)
Klein Nedanitz, Malé Nedanice, Ves Malý Nedanice, Malá Nedanice (24 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín (35 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín -Besdiekau, Bezděkovec ves (8 Häuser)
Krenitz, Křenic (50 Häuser, Sammelbogen)
Kutzin, Kucin ves (46 Häuser, Sammelbogen)
Lettin (78 Häuser, Sammelbogen)
Libaken (47 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz (89 Häuser, Sammelbogen)
Luschan (73 Häuser, Sammelbogen)
Luschan - Langwiesen (35 Häuser)
Mallinetz (39 Häuser, Sammelbogen)
Mallinetz -Metschkau (15 Häuser)
Merklin (256 Häuser, Sammelbogen)
Nezdic, Nezditz - Hořejší ves (40 Häuser, Sammelbogen)
Ober Lukawitz (99 Häuser, Sammelbogen)
Plewniow, Plevnov, Plevnovy, Plevniov (19 Häuser, Sammelbogen)
Pschestitz (455 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin (37 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin - Wischau, Višov, Vyšov (9 Häuser)
Pschischowitz, Příchovic (85 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin (77 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin - Aujestl, Aujezd, Oujezdt, Újezd (30 Häuser)
Ptenín - Hora (21 Häuser)
Radkowitz (48 Häuser, Sammelbogen)
Rentsch (63 Häuser, Sammelbogen)
Rothporitschen, Kron-Poritschan, Koruno Poříčí, Korunní Poříčí (71 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau (99 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau -Horuschan, Horušan, Horůšany (30 Häuser)
Semietitz, Semětitz (64 Häuser, Sammelbogen)
Semietitz, Semětitz - Neuhäusel (33 Häuser)
Scherowitz, Zerovic, Zerovice (94 Häuser, Sammelbogen)
Schnapautzen, Šnapoušov, Snopoušov (41 Häuser, Sammelbogen)
Schönheid, Krašavce (31 Häuser, Sammelbogen)
Skotschitz, Skočic (102 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves (78 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves - Petrov, Petrovice, Petroves, Skalka (21 Häuser)
Stein, Kameno (20 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice (77 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice - Hag, Haj (5 Häuser)
Tinischt, Tyništ, Týništ (27 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Luch, Luhy, Dvorec Luh (4 Häuser)
Tschelaken, Čelákov (51 Häuser, Sammelbogen)
Unterlukawitz, Unter Lukawitz (143 Häuser, Sammelbogen)
Unter Nesditz (31 Häuser, Sammelbogen)
Wodokert, Vodokrt (48 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči (54 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči - Nová Ves (7 Häuser)
Wolkau, Volkov (38 Häuser, Sammelbogen)
Wosek, Vosek (33 Häuser, Sammelbogen)
Zalesi, Záles (28 Häuser, Sammelbogen)
Zeleno, Zelený - Hora, Hora Zelená (32 Häuser, Sammelbogen)