Jste zde

Census 1910 - soudní okres Přeštice (Gerichtsbezirk Přeštice)

Biřkov (37 domů, souhrn)
Biřkov - Zderaz (7 domů, souhrn)
Borovy (58 domů, souhrn)
Buková (79 domů, souhrn)
Čelákovy (51 domů, souhrn)
Červené Poříčí (72 domů, souhrn)
Dnešice (110 domů, souhrn)
Dolce (62 domů, souhrn)
Dolní Lukavice (140 domů, souhrn)
Háje (27 domů, souhrn)
Horní Lukavice (93 domů, souhrn)
Horšice (66 domů, souhrn)
Horšice - Vítané (12 domů)
Chlumčany (136 domů, souhrn)
Ježovy (54 domů, souhrn)
Jíno (20 domů, souhrn)
Jíno - Tyrol (23 domů, souhrn)
Kaliště (28 domů, souhrn)
Kameno (20 domů, souhrn)
Kbel (48 domů, souhrn)
Kbelnice (34 domů, souhrn)
Kbel - Nová ves (43 domů, souhrn)
Kloušov (42 domů, souhrn)
Kloušov - Lhota (24 domů, souhrn)
Knihy (16 domů, souhrn)
Krasavce (33 domů, souhrn)
Křenice (50 domů, souhrn)
Kucíny (50 domů, souhrn)
Letiny (71 domů, souhrn)
Letiny - Kopanina (2 domy)
Letiny - Lázně Letiny (6 domů)
Libákovice (49 domů, souhrn)
Lišice (57 domů, souhrn)
Lišice - Račany (27 domů)
Lužany (73 domů, souhrn)
Lužany - Dlouhá Louka (35 domů, souhrn)
Malé Nedanice (23 domů, souhrn)
Malinec (39 domů, souhrn)
Malinec - Mečkov (15 domů, souhrn)
Merklín (251 domů, souhrn)
Nezdice Dolní (29 domů, souhrn)
Nezdice Horní (39 domů, souhrn)
Oplot (91 domů, souhrn)
Plevňov (18 domů, souhrn)
Přeštice (408 domů, souhrn)
Přetín (39 domů, souhrn)
Přetín - Výšov (9 domů, souhrn)
Příchovice (76 domů, souhrn)
Ptenín (71 domů, souhrn)
Ptenín - Újezdec (30 domů, souhrn)
Radkovice (46 domů, souhrn)
Roupov (97 domů, souhrn)
Roupov - Horušany (26 domů, souhrn)
Řenče (60 domů, souhrn)
Řenče - Hadovka (2 domy, souhrn)
Skočice (97 domů, souhrn)
Snopoušovy (40 domů, souhrn)
Soběkury (74 domů, souhrn)
Soběkury - Horušany (2 domy, souhrn)
Soběkury - Petrovice (23 domů, souhrn)
Strýčkovice (78 domů, souhrn)
Strýčkovice - Háje (5 domů, souhrn)
Třebýcina (35 domů, souhrn)
Třebýcina - Bezděkov (1 dům, souhrn)
Třebýcina - Hráz (15 domů, souhrn)
Třebýcina - Rudice (1 dům, souhrn)
Třebýcinka (34 domů, souhrn)
Třebýcinka - Bezděkov (8 domů, souhrn)
Týniště (22 domů, souhrn)
Týniště - Luh (2 domy, souhrn)
Týniště - Nová Ves (2 domy)
Újezd (44 domů, souhrn)
Velké Nedanice (33 domů, souhrn)
Vlčí (52 domů, souhrn)
Vlčí - Lužanská Nová Ves (7 domů, souhrn)
Vodokrty (47 domů, souhrn)
Vojtěšice (68 domů, souhrn)
Volkov (35 domů, souhrn)
Vosek (33 domů, souhrn)
Vřeskovice (86 domů, souhrn)
Vřeskovice - Mstice (5 domů, souhrn)
Zálesí (26 domů, souhrn)
Zálesí - Hanigarov (1 dům)
Zelené (32 domů, souhrn)
Zelené - Zelená Hora (5 domů, souhrn)
Zemětice (60 domů, souhrn)
Zemětice - Chalupy (32 domů, souhrn)
Žerovice (89 domů, souhrn)
Adalbertsdorf, Vojtěšic, Votěšice (68 Häuser, Sammelbogen)
Amplatz,Oplat, Oploto (91 Häuser, Sammelbogen)
Aujezd, Aujest (44 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau (37 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau - Zderas, Zdaras ves, Zdaras (7 Häuser, Sammelbogen)
Buchen (79 Häuser, Sammelbogen)
Dneschitz, Dneschiz, Dnešic (110 Häuser, Sammelbogen)
Dolzen, Dolcen (62 Häuser, Sammelbogen)
Gross Nedanitz, Ves Velký Nedanice (33 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín (35 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Besdiekau, Bezděkovec ves (1 Haus, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Damm, Hráz ves (15 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Rudice (1 Haus, Sammelbogen)
Hag (27 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves (86 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves - Mistitz, Mstic ves (5 Häuser, Sammelbogen)
Heiden, Borow, Borov, Borové (58 Häuser, Sammelbogen)
Horschitz, Horšic, Horčice (66 Häuser, Sammelbogen)
Horschitz, Horšic, Horčice - Vítané (12 Häuser)
Chlumcan, Klumtschan, Chlumčan (136 Häuser, Sammelbogen)
Jeschow, Ježov (54 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino (20 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino - Tyrol, Wes Tyrol (23 Häuser, Sammelbogen)
Kalischt, Kališť (28 Häuser, Sammelbogen)
Kbell (48 Häuser, Sammelbogen)
Kbell - Neudorf (43 Häuser, Sammelbogen)
Kbellnitz, Chbelnic, Chbelnice (34 Häuser, Sammelbogen)
Kiebitz (16 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau (42 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau -Elhotten (24 Häuser, Sammelbogen)
Klein Nedanitz, Ves Malý Nedanice, Malá Nedanice (23 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín (34 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín -Besdiekau, Bezděkovec ves (8 Häuser, Sammelbogen)
Krenitz, Křenic (50 Häuser, Sammelbogen)
Kutzin, Kucin ves (50 Häuser, Sammelbogen)
Lettin (71 Häuser, Sammelbogen)
Lettin - Bad Lettin (6 Häuser)
Lettin - Kopain (2 Häuser)
Libaken (49 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz (57 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz - Račana (27 Häuser)
Luschan (73 Häuser, Sammelbogen)
Luschan - Langwiesen (35 Häuser, Sammelbogen)
Mallinetz (39 Häuser, Sammelbogen)
Mallinetz -Metschkau (15 Häuser, Sammelbogen)
Merklin (251 Häuser, Sammelbogen)
Nezdic, Nezditz (29 Häuser, Sammelbogen)
Plewniow, Plevnov, Plevnovy, Plevniov (18 Häuser, Sammelbogen)
Pschestitz (408 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin (39 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin - Wischau, Višov, Vyšov (9 Häuser, Sammelbogen)
Pschischowitz, Příchovic (76 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin (71 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin - Aujestl, Aujezd, Oujezdt, Újezd (30 Häuser, Sammelbogen)
Radkowitz (46 Häuser, Sammelbogen)
Rentsch (60 Häuser, Sammelbogen)
Rentsch - Hadovka (2 Häuser, Sammelbogen)
Rothporitschen, Kron-Poritschan, Koruno Poříčí, Korunní Poříčí (72 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau (97 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau -Horuschan, Horušan, Horůšany (26 Häuser, Sammelbogen)
Semietitz, Semětitz (60 Häuser, Sammelbogen)
Semietitz, Semětitz - Neuhäusel (32 Häuser, Sammelbogen)
Scherowitz, Zerovic, Zerovice (89 Häuser, Sammelbogen)
Schnapautzen, Šnapoušov, Snopoušov (40 Häuser, Sammelbogen)
Schönheid, Krašavce (33 Häuser, Sammelbogen)
Skotschitz, Skočic (97 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves (74 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves - Petrov, Petrovice, Petroves, Skalka a Horuschan (23 Häuser, Sammelbogen)
Stein (20 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice (78 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice - Hag, Haj (5 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ (22 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Luch, Luhy, Dvorec Luh (2 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Neudorf (2 Häuser)
Tschelaken, Čelákov (51 Häuser, Sammelbogen)
Unterlukawitz, Unter Lukawitz (140 Häuser, Sammelbogen)
Wodokert, Vodokrt (47 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči (52 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči - Nová Ves (7 Häuser, Sammelbogen)
Wolkau (35 Häuser, Sammelbogen)
Wosek (33 Häuser, Sammelbogen)
Zalesi, Záles (26 Häuser, Sammelbogen)
Zalesi, Záles - Hanigarov (1 Haus)
Zeleno, Zelený - Hora, Hora Zelená (32 Häuser, Sammelbogen)