Jste zde

Census 1900 - soudní okres Přeštice (Gerichtsbezirk Přeštice)

Biřkov (34 domů)
Biřkov - Zderaz (7 domů, souhrn)
Borovy (56 domů, souhrn)
Buková (67 domů, souhrn)
Čelákovy (46 domů, souhrn)
Červené Poříčí (74 domů, souhrn)
Dnešice (96 domů, souhrn)
Dolce (55 domů, souhrn)
Dolce - Stihlov (4 domy)
Dolní Lukavice (122 domů, souhrn)
Háje (29 domů, souhrn)
Horní Lukavice (87 domů, souhrn)
Horšice (63 domů, souhrn)
Horšice - Vitouň (12 domů, souhrn)
Chlumčany (112 domů, souhrn)
Ježovy (55 domů, souhrn)
Jíno (20 domů, souhrn)
Jíno - Tyrol (23 domů, souhrn)
Kaliště (26 domů, souhrn)
Kameno (20 domů, souhrn)
Kbel (47 domů, souhrn)
Kbelnice (31 domů, souhrn)
Kbel - Nová ves (44 domů, souhrn)
Kloušov (37 domů, souhrn)
Kloušov - Lhota (18 domů, souhrn)
Knihy (19 domů, souhrn)
Krasavce (33 domů, souhrn)
Křenice (48 domů, souhrn)
Kucíny (46 domů, souhrn)
Letiny (69 domů, souhrn)
Libákovice (48 domů, souhrn)
Lišice (55 domů, souhrn)
Lišice - Račany (23 domů, souhrn)
Lužany (75 domů, souhrn)
Lužany - Dlouhá Louka (34 domů, souhrn)
Malé Nedanice (22 domů, souhrn)
Malinec (43 domů, souhrn)
Malinec - Mečkov (15 domů, souhrn)
Merklín (224 domů, souhrn)
Nezdice Dolní (25 domů, souhrn)
Nezdice Horní (39 domů, souhrn)
Oplot (77 domů, souhrn)
Plevňov (19 domů, souhrn)
Přeštice (381 domů, souhrn)
Přetín (36 domů, souhrn)
Přetín - Výšov (9 domů, souhrn)
Příchovice (77 domů, souhrn)
Ptenín (66 domů, souhrn)
Ptenín - Újezdec (28 domů, souhrn)
Radkovice (43 domů, souhrn)
Roupov (91 domů, souhrn)
Roupov - Horušany (22 domů, souhrn)
Roupov - Volkov (2 domy, souhrn)
Řenče (51 domů, souhrn)
Řenče - Hadovka (2 domy, souhrn)
Skočice (93 domů, souhrn)
Snopoušovy (38 domů, souhrn)
Soběkury (69 domů, souhrn)
Soběkury - Petrovice (20 domů, souhrn)
Strýčkovice (66 domů, souhrn)
Strýčkovice - Háje (5 domů, souhrn)
Třebýcina (34 domů, souhrn)
Třebýcina - Hráz (16 domů, souhrn)
Třebýcina - Rudice (1 dům, souhrn)
Třebýcinka (35 domů, souhrn)
Třebýcinka - Bezděkov (8 domů, souhrn)
Týniště (21 domů, souhrn)
Týniště - Luh (3 domy, souhrn)
Týniště - Nová Ves (2 domy, souhrn)
Újezd (43 domů, souhrn)
Velké Nedanice (33 domů, souhrn)
Vlčí (55 domů, souhrn)
Vlčí - Lužanská Nová Ves (7 domů, souhrn)
Vodokrty (46 domů, souhrn)
Vojtěšice (65 domů, souhrn)
Volkov (34 domů, souhrn)
Vosek (31 domů, souhrn)
Vřeskovice (84 domů, souhrn)
Vřeskovice - Mstice (4 domy, souhrn)
Zálesí (26 domů, souhrn)
Zelené (33 domů, souhrn)
Zelené - Zelená Hora (5 domů, souhrn)
Zemětice (53 domů, souhrn)
Zemětice - Chalupy (25 domů, souhrn)
Žerovice (75 domů, souhrn)
Adalbertsdorf, Vojtěšic, Votěšice (65 Häuser, Sammelbogen)
Amplatz,Oplat, Oploto (77 Häuser, Sammelbogen)
Aujezd, Aujest (43 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau (34 Häuser)
Birschkau, Biřkau - Zderas, Zdaras ves, Zdaras (7 Häuser, Sammelbogen)
Buchen (67 Häuser, Sammelbogen)
Dneschitz, Dneschiz, Dnešic (96 Häuser, Sammelbogen)
Dolzen, Dolcen (55 Häuser, Sammelbogen)
Dolzen, Dolcen - Stihlov (4 Häuser)
Gross Nedanitz, Ves Velký Nedanice (33 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín (34 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Damm, Hráz ves (16 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Rudice, Rudic (1 Haus, Sammelbogen)
Hag (29 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves (84 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves - Mistitz, Mstic ves (4 Häuser, Sammelbogen)
Heiden, Borow, Borov, Borové (56 Häuser, Sammelbogen)
Horschitz, Horšic, Horčice (63 Häuser, Sammelbogen)
Horschitz, Horšic, Horčice - Liebstein, Vytuň, Výtuna, Vituna (12 Häuser, Sammelbogen)
Chlumcan, Klumtschan, Chlumčan (112 Häuser, Sammelbogen)
Jeschow, Ježov (55 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino (20 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino - Tyrol, Wes Tyrol (23 Häuser, Sammelbogen)
Kalischt, Kališť (26 Häuser, Sammelbogen)
Kbell (47 Häuser, Sammelbogen)
Kbell - Neudorf (44 Häuser, Sammelbogen)
Kbellnitz, Chbelnic, Chbelnice (31 Häuser, Sammelbogen)
Kiebitz (19 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau (37 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau -Elhotten (18 Häuser, Sammelbogen)
Klein Nedanitz, Ves Malý Nedanice, Malá Nedanice (22 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín (35 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín -Besdiekau, Bezděkovec ves (8 Häuser, Sammelbogen)
Krenitz, Křenic (48 Häuser, Sammelbogen)
Kutzin, Kucin ves (46 Häuser, Sammelbogen)
Lettin (69 Häuser, Sammelbogen)
Libaken (48 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz (55 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz - Hradčany (23 Häuser, Sammelbogen)
Luschan (75 Häuser, Sammelbogen)
Luschan - Langwiesen (34 Häuser, Sammelbogen)
Mallinetz (43 Häuser, Sammelbogen)
Mallinetz -Metschkau (15 Häuser, Sammelbogen)
Merklin (224 Häuser, Sammelbogen)
Nezdic, Nezditz - Dolejší ves (25 Häuser, Sammelbogen)
Nezdic, Nezditz - Hořejší ves (39 Häuser, Sammelbogen)
Ober Lukawitz (87 Häuser, Sammelbogen)
Plewniow, Plevnov, Plevnovy, Plevniov (19 Häuser, Sammelbogen)
Pschestitz (381 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin (36 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin - Wischau, Višov, Vyšov (9 Häuser, Sammelbogen)
Pschischowitz, Příchovic (77 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin (66 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin - Aujestl, Aujezd, Oujezdt, Újezd (28 Häuser, Sammelbogen)
Radkowitz (43 Häuser, Sammelbogen)
Rentsch (51 Häuser, Sammelbogen)
Rentsch - Hadovka (2 Häuser, Sammelbogen)
Rothporitschen, Kron-Poritschan, Koruno Poříčí, Korunní Poříčí (74 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau (91 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau -Horuschan, Horušan, Horůšany (22 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau - Wolkau, Vokov (2 Häuser, Sammelbogen)
Semietitz, Semětitz (53 Häuser, Sammelbogen)
Semietitz, Semětitz - Neuhäusel (25 Häuser, Sammelbogen)
Scherowitz, Zerovic, Zerovice (75 Häuser, Sammelbogen)
Schnapautzen, Šnapoušov, Snopoušov (38 Häuser, Sammelbogen)
Schönheid, Krašavce (33 Häuser, Sammelbogen)
Skotschitz, Skočic (93 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves (69 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves - Petrov, Petrovice, Petroves, Skalka (20 Häuser, Sammelbogen)
Stein (20 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice (66 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice - Hag, Haj (5 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ (21 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Luch, Luhy, Dvorec Luh (3 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Neudorf (2 Häuser, Sammelbogen)
Tschelaken, Čelákov (46 Häuser, Sammelbogen)
Unterlukawitz, Unter Lukawitz (122 Häuser, Sammelbogen)
Wodokert, Vodokrt (46 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči (55 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči - Nová Ves (7 Häuser, Sammelbogen)
Wolkau (34 Häuser, Sammelbogen)
Wosek (31 Häuser, Sammelbogen)
Zalesi, Záles (26 Häuser, Sammelbogen)
Zeleno, Zelený - Hora, Hora Zelená (33 Häuser, Sammelbogen)