Jste zde

Census 1890 - soudní okres Přeštice (Gerichtsbezirk Přeštice)

Biřkov (34 domů, souhrn)
Biřkov - Zderaz (7 domů, souhrn)
Borovy (57 domů, souhrn)
Buková (65 domů, souhrn)
Čelákovy (41 domů, souhrn)
Červené Poříčí (67 domů, souhrn)
Dnešice (90 domů, souhrn)
Dolce (56 domů, souhrn)
Dolní Lukavice (134 domů, souhrn)
Háje (29 domů, souhrn)
Horní Lukavice (82 domů, souhrn)
Horšice (75 domů, souhrn)
Chlumčany (89 domů, souhrn)
Ježovy (54 domů, souhrn)
Jíno (25 domů, souhrn)
Jíno - Tyrol (24 domů, souhrn)
Kaliště (27 domů, souhrn)
Kameno (19 domů, souhrn)
Kbel (46 domů, souhrn)
Kbelnice (31 domů, souhrn)
Kbel - Nová ves (44 domů, souhrn)
Kloušov (31 domů, souhrn)
Kloušov - Lhota (22 domů, souhrn)
Knihy (19 domů, souhrn)
Krasavce (32 domů, souhrn)
Křenice (46 domů, souhrn)
Kucíny (48 domů, souhrn)
Letiny (56 domů, souhrn)
Letiny - Lázně (8 domů)
Letiny - Nový dvůr (2 domy)
Libákovice (47 domů, souhrn)
Lišice (55 domů, souhrn)
Lišice - Račany (21 domů, souhrn)
Lužany (76 domů, souhrn)
Lužany - Dlouhá Louka (36 domů, souhrn)
Malé Nedanice (29 domů, souhrn)
Malinec (44 domů, souhrn)
Malinec - Mečkov (15 domů, souhrn)
Merklín (196 domů, souhrn)
Merklín - Vytuň (20 domů)
Nezdice Dolní (26 domů, souhrn)
Nezdice Horní (39 domů, souhrn)
Oplot (75 domů, souhrn)
Plevňov (19 domů, souhrn)
Přeštice (361 domů, souhrn)
Přetín (35 domů, souhrn)
Přetín - Výšov (9 domů, souhrn)
Příchovice (77 domů, souhrn)
Ptenín (66 domů, souhrn)
Ptenín - Újezdec (26 domů, souhrn)
Radkovice (45 domů, souhrn)
Roupov (89 domů, souhrn)
Roupov - Horušany (22 domů, souhrn)
Řenče (55 domů, souhrn)
Řenče - Hadovka (1 dům)
Skočice (92 domů, souhrn)
Snopoušovy (37 domů, souhrn)
Soběkury (63 domů, souhrn)
Soběkury - Petrovice (19 domů)
Strýčkovice (62 domů, souhrn)
Strýčkovice - Háje (5 domů, souhrn)
Třebýcina (34 domů, souhrn)
Třebýcina - Hráz (16 domů, souhrn)
Třebýcina - Rudice (1 dům)
Třebýcinka (34 domů, souhrn)
Týniště (21 domů, souhrn)
Týniště - Luh (3 domy)
Týniště - Nová Ves (2 domy)
Újezd (42 domů, souhrn)
Velké Nedanice (34 domů, souhrn)
Vlčí (53 domů, souhrn)
Vlčí - Lužanská Nová Ves (7 domů, souhrn)
Vodokrty (47 domů, souhrn)
Vojtěšice (64 domů, souhrn)
Volkov (37 domů, souhrn)
Vosek (souhrn)
Vřeskovice (83 domů, souhrn)
Vřeskovice - Mstice (4 domy, souhrn)
Zálesí (26 domů, souhrn)
Zelené (31 domů, souhrn)
Zelené - Zelená Hora (5 domů)
Zemětice (48 domů, souhrn)
Zemětice - Chalupy (25 domů)
Žerovice (71 domů, souhrn)
Adalbertsdorf, Vojtěšic, Votěšice (64 Häuser, Sammelbogen)
Amplatz,Oplat, Oploto (75 Häuser, Sammelbogen)
Aujezd, Aujest (42 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau (34 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau - Zderas, Zdaras ves, Zdaras (7 Häuser, Sammelbogen)
Buchen (65 Häuser, Sammelbogen)
Dneschitz, Dneschiz, Dnešic (90 Häuser, Sammelbogen)
Dolzen, Dolcen (56 Häuser, Sammelbogen)
Gross Nedanitz, Ves Velký Nedanice (34 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín (34 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Damm, Hráz ves (16 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Rudic (1 Haus)
Hag (29 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves (83 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves - Mistitz, Mstic ves (4 Häuser, Sammelbogen)
Heiden, Borow, Borov, Borové (57 Häuser, Sammelbogen)
Horschitz, Horšic, Horčice (75 Häuser, Sammelbogen)
Chlumcan, Klumtschan, Chlumčan (89 Häuser, Sammelbogen)
Jeschow, Ježov (54 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino (25 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino - Tyrol, Wes Tyrol (24 Häuser, Sammelbogen)
Kalischt, Kališť (27 Häuser, Sammelbogen)
Kbell (46 Häuser, Sammelbogen)
Kbell - Neudorf (44 Häuser, Sammelbogen)
Kbellnitz, Chbelnic, Chbelnice (31 Häuser, Sammelbogen)
Kiebitz (19 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau (31 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau -Elhotten (22 Häuser, Sammelbogen)
Klein Nedanitz, Ves Malý Nedanice, Malá Nedanice (29 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín (34 Häuser, Sammelbogen)
Krenitz, Křenic (46 Häuser, Sammelbogen)
Kutzin, Kucin ves (48 Häuser, Sammelbogen)
Lettin (56 Häuser, Sammelbogen)
Lettin - Bad (8 Häuser)
Lettin - Neuhof (2 Häuser)
Libaken (47 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz (55 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz - Hradčany (21 Häuser, Sammelbogen)
Luschan (76 Häuser, Sammelbogen)
Luschan - Langwiesen (36 Häuser, Sammelbogen)
Mallinetz (44 Häuser, Sammelbogen)
Mallinetz -Metschkau (15 Häuser, Sammelbogen)
Merklin (196 Häuser, Sammelbogen)
Merklin - Vituna, Vytuna (20 Häuser)
Nezdic, Nezditz (26 Häuser, Sammelbogen)
Ober Lukawitz (82 Häuser, Sammelbogen)
Plewniow, Plevnov, Plevnovy, Plevniov (19 Häuser, Sammelbogen)
Pschestitz (361 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin (35 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin - Wischau, Višov, Vyšov (9 Häuser, Sammelbogen)
Pschischowitz, Příchovic (77 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin (66 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin - Aujestl, Aujezd, Oujezdt, Újezd (26 Häuser, Sammelbogen)
Radkowitz (45 Häuser, Sammelbogen)
Rentsch (55 Häuser, Sammelbogen)
Rentsch - Hadovka (1 Haus)
Rothporitschen, Kron-Poritschan, Koruno Poříčí, Korunní Poříčí (67 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau (89 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau -Horuschan, Horušan, Horůšany (22 Häuser, Sammelbogen)
Semietitz, Semětitz (48 Häuser, Sammelbogen)
Semietitz, Semětitz - Neuhäusel (25 Häuser)
Scherowitz, Zerovic, Zerovice (71 Häuser, Sammelbogen)
Schnapautzen, Šnapoušov, Snopoušov (37 Häuser, Sammelbogen)
Schönheid, Krašavce (32 Häuser, Sammelbogen)
Skotschitz, Skočic (92 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves (63 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves - Petrov, Petrovice, Petroves, Skalka (19 Häuser)
Stein (19 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice (62 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice - Hag, Haj (5 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ (21 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Luch, Luhy, Dvorec Luh (3 Häuser)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Neudorf (2 Häuser)
Tschelaken, Čelákov (41 Häuser, Sammelbogen)
Unterlukawitz, Unter Lukawitz (134 Häuser, Sammelbogen)
Wodokert, Vodokrt (47 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči (53 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči - Nová Ves (7 Häuser, Sammelbogen)
Wolkau (37 Häuser, Sammelbogen)
Wosek (Sammelbogen)
Zalesi, Záles (26 Häuser, Sammelbogen)
Zeleno, Zelený - Hora, Hora Zelená (31 Häuser, Sammelbogen)