Jste zde

Census 1890 - soudní okres Nepomuk (Gerichtsbezirk Nepomuk)

Bezděkovec (48 domů, souhrn)
Bíluky (40 domů, souhrn)
Březí (39 domů, souhrn)
Čečovice (56 domů, souhrn)
Čmelíny (34 domů, souhrn)
Dvorec (32 domů, souhrn)
Dvorec - Železná Huť (25 domů, souhrn)
Chlumy (50 domů, souhrn)
Klášter (81 domů, souhrn)
Klikařov (38 domů, souhrn)
Kokořov (38 domů, souhrn)
Kokořov - Žitín (2 domy)
Kozlovice (43 domů, souhrn)
Kramolín (55 domů, souhrn)
Liškov (43 domů, souhrn)
Maňovice (42 domů, souhrn)
Měčín (87 domů, souhrn)
Měčín - Černoves (21 domů, souhrn)
Měcholupy (75 domů, souhrn)
Měrčín (23 domů, souhrn)
Mileč (39 domů, souhrn)
Mohelnice (37 domů, souhrn)
Nekvasovy (77 domů, souhrn)
Nepomuk (280 domů, souhrn)
Neurazy (95 domů, souhrn)
Nová Ves (35 domů, souhrn)
Novotníky (30 domů, souhrn)
Partoltice (35 domů, souhrn)
Petrovice (86 domů, souhrn)
Podhůří (23 domů, souhrn)
Podhůří - U Kůrků (1 dům, souhrn)
Podhůří - U Šebestů (1 dům)
Polánka (36 domů, souhrn)
Prádlo (41 domů, souhrn)
Prádlo - Dubeč (4 domy)
Prádlo - Chvostule (2 domy)
Radkovice (38 domů, souhrn)
Radkovice - Osobovy (19 domů, souhrn)
Radochovy (40 domů, souhrn)
Sedliště (55 domů, souhrn)
Skašov (83 domů, souhrn)
Soběsuky (54 domů, souhrn)
Srby (52 domů, souhrn)
Srby - Batov (1 dům)
Srby - Vilémov (2 domy)
Svárkov (26 domů, souhrn)
Tojice (38 domů, souhrn)
Třebčice (34 domů, souhrn)
Vojovice (49 domů, souhrn)
Vrčeň (95 domů, souhrn)
Vrčeň - Huť (13 domů, souhrn)
Záhoří (31 domů, souhrn)
Zahrádka (48 domů, souhrn)
Želvice (31 domů, souhrn)
Žinkovy (87 domů, souhrn)
Žinkovy - Čepinec (25 domů, souhrn)
Besdiekowetz (48 Häuser, Sammelbogen)
Biluk, Bíluk ves, Bíluk (40 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec (32 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec - Eisenhütte, Huť, Hutě (25 Häuser, Sammelbogen)
Chlum (50 Häuser, Sammelbogen)
Klikarschow (38 Häuser, Sammelbogen)
Kloster (81 Häuser, Sammelbogen)
Kokorschow (38 Häuser, Sammelbogen)
Kokorschow - Žittin (2 Häuser)
Koslowitz, Kozlowic, Kozlovic (43 Häuser, Sammelbogen)
Kramolin (55 Häuser, Sammelbogen)
Lischkow (43 Häuser, Sammelbogen)
Maniowitz, Manovice, Manovic (42 Häuser, Sammelbogen)
Metschin (87 Häuser, Sammelbogen)
Metschin -Tschernowetz (21 Häuser, Sammelbogen)
Miecholup, Měcholub, Měcholup (75 Häuser, Sammelbogen)
Miertschin, Měrčin (23 Häuser, Sammelbogen)
Milletsch (39 Häuser, Sammelbogen)
Mohelnitz, Mohelnic (37 Häuser, Sammelbogen)
Nekwaso, Nekvasov (77 Häuser, Sammelbogen)
Nepomuk (280 Häuser, Sammelbogen)
Neudorf, Novaves, Nova ves (35 Häuser, Sammelbogen)
Neuras, Neuraz (95 Häuser, Sammelbogen)
Nowotnik, Novotník, Nevotník, Nevotníky (30 Häuser, Sammelbogen)
Partoltitz, Partotic, Partotice (35 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz (86 Häuser, Sammelbogen)
Podhursch, Podhuř, Podhůř (23 Häuser, Sammelbogen)
Podhursch, Podhuř, Podhůř - U Kůrků (1 Haus, Sammelbogen)
Podhursch, Podhuř, Podhůř - U Šebestů (1 Haus)
Polanka (36 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo (41 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo - Dubec (4 Häuser)
Pradl, Pradlo - Chvostul, Chvostal (2 Häuser)
Radkowitz (38 Häuser, Sammelbogen)
Radkowitz -Wosoban, Osobov, Vosobovy (19 Häuser, Sammelbogen)
Radochow, Radachov, Radachovy (40 Häuser, Sammelbogen)
Sedlischt, Sedlišť (55 Häuser, Sammelbogen)
Seslas, Bries (39 Häuser, Sammelbogen)
Schelwitz, Želvic (31 Häuser, Sammelbogen)
Schinkau, Žinkau (87 Häuser, Sammelbogen)
Schinkau, Žinkau - Čepinec (25 Häuser, Sammelbogen)
Sirb, Srb, Srb ves (52 Häuser, Sammelbogen)
Sirb, Srb, Srb ves - Batov (1 Haus)
Sirb, Srb, Srb ves - Vilímov (2 Häuser)
Skaschow, Lhota Skašov (83 Häuser, Sammelbogen)
Sobiesuk (54 Häuser, Sammelbogen)
Swarkau, Svarkov (26 Häuser, Sammelbogen)
Tojitz (38 Häuser, Sammelbogen)
Trebschitz, Třebčic (34 Häuser, Sammelbogen)
Tschimelin, Čmelín (34 Häuser, Sammelbogen)
Wojowitz, Vojovic (49 Häuser, Sammelbogen)
Wrčen ves, Vrčen (95 Häuser, Sammelbogen)
Wrčen ves, Vrčen - Hutě (13 Häuser, Sammelbogen)
Zahoří, Záhoř (31 Häuser, Sammelbogen)
Zahrádka (48 Häuser, Sammelbogen)
Zetschowitz, Tschetschowitz, Čečovic (56 Häuser, Sammelbogen)