NA Praha, AZK, inv. č. 2539

Fond: 
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., 1115-1820
Inv. č.: 
2539
Podrobný popis: 
P. Benedictus z Bavorska píše P. Egidiovi a S. Johanne Baptista o ostatcích sv. Oldřicha a dalších záležitostech.
Poznámka: 
spis AZK inv.č. 2539, fasc. 2, č. 159, kart. 6

Vertical Tabs