NA Praha, AZK, inv. č. 2539

Fond: 
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., 1115-1820
Inv. č.: 
2539
Podrobný popis: 
P. Serenus a S. Guillelmo píše P. Egidiovi a S. Johanne Baptista o věcech řádu a bavorského kláštera bosých augustiniánů.
Poznámka: 
spis AZK inv.č. 2539, fasc. 1, č. 141, kart. 6

Vertical Tabs