NA Praha, AZK, inv. č. 2539

Fond: 
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., 1115-1820
Inv. č.: 
2539
Podrobný popis: 
P. Serenus a S. Guillelmo, augustinián bosý v Taxe v Bavorsku, píše P. Egidiovi a S. Johanne Baptista, knězi pražskému, o poměrech v bavorském klášteře bosých augustiniánů.
Poznámka: 
spis AZK inv.č. 2539, fasc. 1, č. 134, kart. 6

Vertical Tabs