NA Praha, AZK, inv. č. 1415

Fond: 
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., 1115-1820
Inv. č.: 
1415
Podrobný popis: 
Jiří, opat valdsaský, ověřuje inserovanou listinu Zikmunda Lucemburského z 2. 8. 1437 pro chebský klášter.
Poznámka: 
perg. listina, vydaná ve Waldsassen

Vertical Tabs