NA Praha, TŠ, inv. č. 41

Fond: 
Tereziánský ústav šlechtičen, (1591) 1755-1930
Inv. č.: 
41
Signatura: 
P 14/33
Podrobný popis: 
Erb Jana Alberta svobodného pána von Oedt z roku 1690.

Vertical Tabs