Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
opis tzv. Bílé knihy

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Beschreibung der hochfürstl. Marggraf. Baadischen acht herrschafften und Ämbter in Königreich Böhaimb.
Obsah
Obsah / Regest: 

Ostrov, Toužim, Údrč, Brložec, Podbořany, Děpoltovice, Haunštejn, Měděnec, panství. Popis panství. Soupis poddaných a úročních platů a činže. Naturální dávky a roboty. Tabulky o počtu poddaných v jednotlivých lokalitách. Přehled výnosů panství. Na konci celkový sumář a tabulky o výnosu všech osmi panství.

Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 136